AKIT
English Eesti

collection limitation

kogumise piiratus

olemus
ISO/IEC 29100 nõue isikutuvastusteabe korraldajale: isikutuvastusteavet tuleb koguda ainult
kohaldatavate õigusaktide ja ettemääratud otstarbega
seatud tüübi ja koguse piirides

ISO/IEC TR 24714:
biomeetriaandmete kogumine peaks piirduma teatatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku miinimumiga

täpsemalt
https://www.clearstar.net/what-is-collection-limitation-and-why-should-i-care/

https://image1.slideserve.com/3545186/dpp1-collection-limitation-n.jpg

vt ka
- eesmärgi piiratus
- kasutamise, säilitamise ja paljastamise piiratus
- säilitusaja piiratus