use, retention and disclosure limitation

kasutamise, säilitamise ja paljastamise piiratus

olemus
ISO/IEC 29100 nõue isikutuvastusteabe korraldajale:
minimaalvajaduste põhjal piirata isikutuvastusteabe
- kasutamine
- säilitamine
- edastus
- avaldamine
vajadus peab tulenema eesmärkidest, mis
- on konkreetsed, selgesõnalised ja seaduslikud
- peavad olema määratletud enne andmete kogumist
tuleb vältida korduskasutust,
kui kohaldatav seadus keelab korduskasutuse
=
a PII privacy requirement in ISO/IEC 29100

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:29100:ed-1:v1:en
(subsection 5.6)

Toimub laadimine

use, retention and disclosure limitation

kasutamise, säilitamise ja paljastamise piiratus

olemus
ISO/IEC 29100 nõue isikutuvastusteabe korraldajale:
minimaalvajaduste põhjal piirata isikutuvastusteabe
- kasutamine
- säilitamine
- edastus
- avaldamine
vajadus peab tulenema eesmärkidest, mis
- on konkreetsed, selgesõnalised ja seaduslikud
- peavad olema määratletud enne andmete kogumist
tuleb vältida korduskasutust,
kui kohaldatav seadus keelab korduskasutuse
=
a PII privacy requirement in ISO/IEC 29100

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:29100:ed-1:v1:en
(subsection 5.6)

Palun oodake...

Tõrge

use, retention and disclosure limitation

kasutamise, säilitamise ja paljastamise piiratus

olemus
ISO/IEC 29100 nõue isikutuvastusteabe korraldajale:
minimaalvajaduste põhjal piirata isikutuvastusteabe
- kasutamine
- säilitamine
- edastus
- avaldamine
vajadus peab tulenema eesmärkidest, mis
- on konkreetsed, selgesõnalised ja seaduslikud
- peavad olema määratletud enne andmete kogumist
tuleb vältida korduskasutust,
kui kohaldatav seadus keelab korduskasutuse
=
a PII privacy requirement in ISO/IEC 29100

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:29100:ed-1:v1:en
(subsection 5.6)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!