AKIT
English Eesti

personally identifiable information

isikutuvastusteave; isikustatud teave

olemus
sõltub õigusruumist

USA (NIST): http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-122/sp800-122.pdf jaotis 2.2

ISO/IEC 17789, 19086, 29100, 27018, 27038, 29100: igasugune teave,
(a) mida saab kasutada temaga seotud isikuandmesubjekti tuvastuseks või
(b) mis on otseselt või kaudselt seotud või seotav isikuandmesubjektiga:
- tuvastatavuse otsustamiseks tuleks arvestada kõiki vahendeid, mida on mõistlik kasutada tuvastuseks
- otsustamiseks, kas isikuandmesubjekt on tuvastatav, tuleks arvestada kõiki mõistlikke vahendeid, mida saab füüsilise isiku tuvastamiseks kasutada andmeid hoidev huvipool või mingi muu pool

ISO/IEC 24745: igasugune teave,
- mis identifitseerib isiku, kellega ta on seotud, või mida saab kasutada selle isiku identifitseerimiseks, temaga ühenduse saamiseks või ta asukoha leidmiseks;
- millest saab tuletada isiku identifitseerimis- või kontaktiteabe;
- mis on või võib olla otseselt või kaudselt seotud mingi tegeliku isikuga

turve
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-122.pdf