AKIT
English Eesti

personally identifiable information

isikutuvastusteave; isikustatud teave

olemus
sõltub õigusruumist

USA (NIST): http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-122/sp800-122.pdf jaotis 2.2

ISO/IEC 17789, 19086, 27018, 27038, 29100: igasugune teave, mis on
(a) kasutatav temaga seotud
isikuandmesubjekti tuvastuseks või
(b) otseselt või kaudselt
seotud või seotav
isikuandmesubjektiga:
- tuvastatavuse otsustamiseks tuleks
arvestada kõiki mõistlikke vahendeid,
mida saab füüsilise isiku
tuvastamiseks kasutada
andmeid hoidev huvipool või mingi muu pool

ISO/IEC 24745:
igasugune teave, mis
- identifitseerib sellega seotud isiku,
või on kasutatav
------ selle isiku identifitseerimiseks
------ temaga ühenduse saamiseks või
------ ta asukoha leidmiseks
- võimaldab tuletada isiku
------ identifitseerimisteabe või
------ kontaktiteabe
- on või võib olla
otseselt või kaudselt seotud
mingi tegeliku isikuga

näiteid
https://www.antioch.edu/blog/2017/10/17/personally-identifiable-information-cyber-security-awareness/

turve
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-122.pdf

https://www.csoonline.com/article/3215864/how-to-protect-personally-identifiable-information-pii-under-gdpr.html

https://digitalguardian.com/blog/how-secure-personally-identifiable-information-against-loss-or-compromise

https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/103300_103399/103304/01.01.01_60/tr_103304v010101p.pdf

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/dhs-privacy-safeguardingsensitivepiihandbook-march2012.pdf

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27018:ed-2:v1:en

https://www.researchgate.net/publication/261121332_Personally_Identifiable_Information_Identifying_unprotected_PII_using_file-indexing_search_tools_and_quantitative_analysis

https://www.researchgate.net/publication/331591104_Risk_Identification_of_Personally_Identifiable_Information_from_Collective_Mobile_App_Data

vt ka
- andmekaitse
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus