AKIT
English Eesti

personally identifiable information

isikutuvastusteave; isikustatud teave, isikuteave

olemus
sõltub õigusruumist

USA (NIST): http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-122/sp800-122.pdf jaotis 2.2

ISO/IEC 17789, 19086, 27018, 27038, 29100: igasugune teave, mis on
(a) kasutatav temaga seotud
isikuandmesubjekti tuvastuseks või
(b) otseselt või kaudselt
seotud või seotav
isikuandmesubjektiga:
tuvastatavuse otsustamiseks tuleks
arvestada kõiki mõistlikke vahendeid,
mida saab füüsilise isiku
tuvastamiseks kasutada
andmeid hoidev huvipool või mingi muu pool

ISO/IEC 24745:
igasugune teave, mis
- identifitseerib sellega seotud isiku, või
- on kasutatav
------ selle isiku identifitseerimiseks
------ temaga ühenduse saamiseks või
------ ta asukoha leidmiseks
- võimaldab tuletada isiku
------ identifitseerimisteabe või
------ kontaktiteabe
- on või võib olla
otseselt või kaudselt seotud
mingi tegeliku isikuga

ISO/IEC 29100, näiteid:
National identifiers (e.g. passport number)
Customer number
Biometric identifier
Bank account or credit card number
Name
Gender
Date of birth
Home address
Personal telephone number
Personal e-mail address
IP address
Photograph or video identifiable to an individual
Trade-union membership
Sexual orientation
Criminal convictions or committed offences
Financial profile
Personal identification numbers (PIN) and passwords for financial accounts
Any information collected during health services
Disabilities
Racial or ethnic origin
Religious or philosophical beliefs
Age or special needs of vulnerable individuals
Personal or behavioural profile
Employees’ salaries and human resources files
Any PII identified as such
Location derived from telecommunications systems
Product and service preferences
Personal interests derived from tracking use of internet web sites


ülevaateid
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/wise/pdf/PII%20list%20of%20Examples.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_data

https://piwik.pro/blog/what-is-pii-personal-data/

https://www.law.berkeley.edu/files/bclt_Schwartz-Solove_NYU_Final_Print.pdf

turve
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-122.pdf

https://digitalguardian.com/blog/how-secure-personally-identifiable-information-against-loss-or-compromise

https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/103300_103399/103304/01.01.01_60/tr_103304v010101p.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/dhs%20policy%20directive%20047-01-007%20handbook%20for%20safeguarding%20sensitive%20PII%2012-4-2017.pdf

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27018:ed-2:v1:en

vt ka
- andmekaitse
- isikuandmed
- isiku eriandmed
- privaatsus