AKIT
English Eesti

NIST

NIST

(National Institute of Standards and Technology, Riiklik Standardi- ja Tehnikainstituut)

olemus
USA kaubandusministeeriumi allasutus:
- infotehnoloogialabor
- töötab välja testimismeetodeid
- teeb tehnilisi analüüse
- koostab standardeid
riigiasutustele ja nende partneritele
- annab välja infoturbe metoodika- ja juhendmaterjale,
eeskätt eripublikatsioonide sarjas SP 800

ülevaade
https://youtu.be/2j9BGVKbzS4

veebisait
https://www.nist.gov/