negative biometric claim

eitav biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382-37:
väide, et biomeetriahõivesubjekt ei ole ühegi biomeetrialiikmebaasis oleva spetsifitseeritud või spetsifitseerimata biomeetrilise etaloni allikas
Märkus 1 "Spetsifitseeritud" tähendab, et on mingeid biomeetriaväliseid lähteandmeid, näiteks on
mingi(te)le biomeetrilis(t)ele etaloni(de)le viitav PIN-kood, nimi, isikukood.
"Spetsifitseerimata" tähendab, et selliseid biomeetriaväliseid lähteandmeid pole.
= assertion that a biometric capture subject is not the source of specified or unspecified biometric reference(s) in a biometric reference database
Note. Specified means there is a non-biometric input, such as a PIN, name or ID number, pointing to particular biometric reference(s). Unspecified means there is no such non-biometric input provided.


https://deepfakechallenge.com/gb/negative-biometric-claim/

vt ka
- jaatav biomeetriaväide

Toimub laadimine

negative biometric claim

eitav biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382-37:
väide, et biomeetriahõivesubjekt ei ole ühegi biomeetrialiikmebaasis oleva spetsifitseeritud või spetsifitseerimata biomeetrilise etaloni allikas
Märkus 1 "Spetsifitseeritud" tähendab, et on mingeid biomeetriaväliseid lähteandmeid, näiteks on
mingi(te)le biomeetrilis(t)ele etaloni(de)le viitav PIN-kood, nimi, isikukood.
"Spetsifitseerimata" tähendab, et selliseid biomeetriaväliseid lähteandmeid pole.
= assertion that a biometric capture subject is not the source of specified or unspecified biometric reference(s) in a biometric reference database
Note. Specified means there is a non-biometric input, such as a PIN, name or ID number, pointing to particular biometric reference(s). Unspecified means there is no such non-biometric input provided.


https://deepfakechallenge.com/gb/negative-biometric-claim/

vt ka
- jaatav biomeetriaväide

Palun oodake...

Tõrge

negative biometric claim

eitav biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382-37:
väide, et biomeetriahõivesubjekt ei ole ühegi biomeetrialiikmebaasis oleva spetsifitseeritud või spetsifitseerimata biomeetrilise etaloni allikas
Märkus 1 "Spetsifitseeritud" tähendab, et on mingeid biomeetriaväliseid lähteandmeid, näiteks on
mingi(te)le biomeetrilis(t)ele etaloni(de)le viitav PIN-kood, nimi, isikukood.
"Spetsifitseerimata" tähendab, et selliseid biomeetriaväliseid lähteandmeid pole.
= assertion that a biometric capture subject is not the source of specified or unspecified biometric reference(s) in a biometric reference database
Note. Specified means there is a non-biometric input, such as a PIN, name or ID number, pointing to particular biometric reference(s). Unspecified means there is no such non-biometric input provided.


https://deepfakechallenge.com/gb/negative-biometric-claim/

vt ka
- jaatav biomeetriaväide

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!