number (1)

arv

Õ: numbriks nimetamine on eksitav

olemus
matemaatiline algmõisteline objekt, mida kasutatakse
objektide ja protsesside koguseliseks iseloomustamiseks:
loendamiseks, mõõtmiseks, võrdlemiseks

Wiktionary:
1. (countable) an abstract entity used to describe quantity
Zero, one, −1, 2.5, and pi are all numbers
3. (countable, mathematics) an element of one of several sets: natural numbers, integers, rational numbers, real numbers, complex numbers, and sometimes extensions such as hypercomplex numbers, etc.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Number

https://www.math10.com/en/algebra/numbers.html

https://www.cemc.uwaterloo.ca/events/mathcircles/2014-15/Winter/Junior78_Mar3_solns.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_types_of_numbers

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numbers

vt ka
- algarv
- algebraline arv
- arvandmed
- arvusüsteem
- arvusüsteemi alus
- arvuteooria
- arvuvald
- DH-algarv
- imaginaararv
- irratsionaalarv
- juhuarv
- kaaskompleksarv
- kahendarv
- kompleksarv
- naturaalarv
- number (1)
- number (2)
- number (3)
- pseudojuhuarv
- ratsionaalarv
- reaalarv
- Sophie Germaini algarv
- suur täisarv
- täisarv
- transtsendentne arv
- tugev algarv
- turvaline algarv

Toimub laadimine

number (1)

arv

Õ: numbriks nimetamine on eksitav

olemus
matemaatiline algmõisteline objekt, mida kasutatakse
objektide ja protsesside koguseliseks iseloomustamiseks:
loendamiseks, mõõtmiseks, võrdlemiseks

Wiktionary:
1. (countable) an abstract entity used to describe quantity
Zero, one, −1, 2.5, and pi are all numbers
3. (countable, mathematics) an element of one of several sets: natural numbers, integers, rational numbers, real numbers, complex numbers, and sometimes extensions such as hypercomplex numbers, etc.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Number

https://www.math10.com/en/algebra/numbers.html

https://www.cemc.uwaterloo.ca/events/mathcircles/2014-15/Winter/Junior78_Mar3_solns.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_types_of_numbers

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numbers

vt ka
- algarv
- algebraline arv
- arvandmed
- arvusüsteem
- arvusüsteemi alus
- arvuteooria
- arvuvald
- DH-algarv
- imaginaararv
- irratsionaalarv
- juhuarv
- kaaskompleksarv
- kahendarv
- kompleksarv
- naturaalarv
- number (1)
- number (2)
- number (3)
- pseudojuhuarv
- ratsionaalarv
- reaalarv
- Sophie Germaini algarv
- suur täisarv
- täisarv
- transtsendentne arv
- tugev algarv
- turvaline algarv

Palun oodake...

Tõrge

number (1)

arv

Õ: numbriks nimetamine on eksitav

olemus
matemaatiline algmõisteline objekt, mida kasutatakse
objektide ja protsesside koguseliseks iseloomustamiseks:
loendamiseks, mõõtmiseks, võrdlemiseks

Wiktionary:
1. (countable) an abstract entity used to describe quantity
Zero, one, −1, 2.5, and pi are all numbers
3. (countable, mathematics) an element of one of several sets: natural numbers, integers, rational numbers, real numbers, complex numbers, and sometimes extensions such as hypercomplex numbers, etc.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Number

https://www.math10.com/en/algebra/numbers.html

https://www.cemc.uwaterloo.ca/events/mathcircles/2014-15/Winter/Junior78_Mar3_solns.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_types_of_numbers

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numbers

vt ka
- algarv
- algebraline arv
- arvandmed
- arvusüsteem
- arvusüsteemi alus
- arvuteooria
- arvuvald
- DH-algarv
- imaginaararv
- irratsionaalarv
- juhuarv
- kaaskompleksarv
- kahendarv
- kompleksarv
- naturaalarv
- number (1)
- number (2)
- number (3)
- pseudojuhuarv
- ratsionaalarv
- reaalarv
- Sophie Germaini algarv
- suur täisarv
- täisarv
- transtsendentne arv
- tugev algarv
- turvaline algarv

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!