AKIT
English Eesti

digit (2)

number (2), numbrikoht

olemus
koht arvus või numberkoodis
=
position of digit in a number

näiteid
- neljas number pärast koma
- kuuekohaline arv
- kolmekohaline täpsus

vt ka
- number (1)
- number (3)