AKIT
English Eesti

code (1)

kood (1)

Õ:pole sama mis šiffer

olemus
märgisüsteem ja reeglistik
andmete teistsuguseks esituseks, salastuseesmärgita

ISO/IEC 2382:
reeglistik, mis kujutab ühe hulga elemendid
teise hulga elementideks, kusjuures
- elemendid võivad olla märgid või märgistringid
- esimene hulk on kodeeritav hulk ja
teine on koodielementide hulk
- koodielementide hulga ühele elemendile võib vastenduda mitu kodeeritava hulga elementi, kuid vastupidine ei kehti

näiteid
- admiraliteedikood = NATO kood
- ASCII
- BER-kood
- CER-kood
- DER-kood
- DOI-süsteem
- Freemani ahelkood = FCC
- Gray kood = peegelkahendkood
- IBAN
- IIN
- ISAN
- ISBN
- ISIN
- ISRC
- ISLI
- ISMN
- ISNI
- ISTC
- ISWC
- ISSN
- kahendkood
- LEI
- maatrikskood
- QR-kood = ruutkood
- rahvuvaheline foneetikatähestik = IPA
- rahvusvaheline morsekood
- rahvusvaheline raadiotähestik= ICAO tähestik = NATO tähestik
- UTF-7, UTF-8, UTF-16, UTF-32
- värvikood
- vöötkood

vt ka
https://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-hell/article-hell-codw-sowp.pdf