AKIT
English Eesti

ISLI

rahvusvaheline viidaidentifikaator, ISLI

(= International Standard Link Identifier,
"rahvusvaheline standardne viidaidentifikaator")

olemus
olemite või oleminimede vahelise viida
standardne rahvusvaheline identifikaator
informatsiooni ja dokumentatsiooni valdkonnas

ülevaateid
https://www.isbn-international.org/content/isli-introduction

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Link_Identifier

https://www.isli-international.org/irap/web/navigation/toNavigationPage/4

viidaolemite näiteid
- aineline objekt
- sisu elektronesitus
- abstraktne üksus (aeg, koht)
- osalev pool (individuaalne või kollektiivne)
- määratletud olemiosa

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17316:ed-1:v1:en