AKIT
English Eesti

UTF-32

UTF-32

( < Unicode Transformation Format, 32-bit, "Unicode'i 32-bitine teisendusvorming")

olemus
koodisüsteem Unicode'i esituseks
- koodipunktid esitatakse 32-bitiste koodidena
---------- st nelja baidina
- erinevalt muudest UTF-dest on koodid püsipikkusega
- võimaldab otseselt indekseerida
- peamiselt sisemistes rakendusliidestes

täpsemalt
http://unicode.org/faq/utf_bom.html

http://www.fileformat.info/info/charset/UTF-32/list.htm

vt ka
- Unicode
- UTF-7
- UTF-8
- UTF-16