AKIT
English Eesti

UTF-7

UTF-7

( < Unicode Transformation Format, 7-bit, "Unicode'i 7-bitine teisendusvorming")

olemus
7-bitiseid ASCII-koode kasutav kodeerimissüsteem
- algul (1990il) 8-bitise koodi võimeta SMTP-lüüsidele
- hiljem Unicode-märkide esituseks
---------- mitme ASCII-märgiga
- otsemärgid (direct character, 62 tärki + 9 erimärki)
---------- esitatakse üheainsa märgiga
- on ökonoomsem kui UTF-8, kuid
---------- piiratum ja vähem veakindel
- aegunud, ei kuulu Unicode'i standardisse

täpsemalt
https://www.sttmedia.com/unicode-utf7

https://www.techwalla.com/articles/utf-7-vs-utf-8

http://string-functions.com/encodingtable.aspx?encoding=65000&decoding=20127

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc2152

turvalisus
http://michaelthelin.se/security/2014/06/08/web-security-cross-site-scripting-attacks-using-utf-7.html

vt ka
- Unicode
- UTF-8
- UTF-16
- UTF-32