AKIT
English Eesti

International Radiotelephony Spelling Alphabet

rahvusvaheline raadiotähestik, ICAO tähestik, NATO tähestik

olemus
ICAO rahvusvaheline
inglise tähestiku kõnekoodistik
raadiotelefonsides kasutamiseks

tähenimed
sulgudes on ligikaudsena
ICAO standardhääldusest veidi erinev
realistlikum nn ühendhääldus (consolidated)

A - Alfa (älfa)
B - Bravo (braavo)
C - Charlie (tšaarlii, šaarlii)
D - Delta (deltaa)
E - Echo (ekoo)
F - Foxtrot (fokstrot
G - Golf (golf, galf)
H - Hotel (hootel, hotel)
I - India (indiiaa)
J - Juliett (džuuliiet)
K - Kilo (kiilo)
L - Lima (liima)
M - Mike (maik)​
​N - November (noo-vembör)
O - Oscar (oskaa)
P - Papa (paapaa)
Q - Quebec (ke-bek)
R - Romeo (roomiioo)
S - Sierra (sii-eraa)
T - Tango (täng-goo)
U - Uniform (juuniifoom, uunifoorm)
V - Victor (viktaa)
W - Whiskey (u-iskii)
X - X-ray (eksrei, eks-rei)
Y - Yankee (jänkii)
Z - Zulu (zuuluu)

hääldus helidena
https://www.youtube.com/watch?v=Byb3Ou7P6OM

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_phonetic_alphabet