AKIT
English Eesti

code (2)

kood (2)

(2a) olemus
lähteteksti märki esitav andmeüksus kasutatavas koodisüsteemis

näiteid
- A-tähe ASCII-kood on 065, kahendsüsteemis 01000001
- A-tähe UTF-8-kood on U+0041H
- arvu 10 Gray kood on 1111

(2b) olemus
olemile või atribuudile kinnistatud identifikaator

näiteid
- auto turvakood
- DOI
- IP-kood
- isikukood
- juriidilise isiku identifikaator, LEI
- kaardi pääsukood = CAN
- kasutaja identifitseerimiskood
- kaubakood
- keelekood
- koodnimi
- maakood
- OID
- PIN-kood
- PUC-kood = PUK-kood
- pääsukood
- rahvuvaheline kontonumber, IBAN
- rahvusvaheline nimeidentifikaator, ISNI
- rahvusvaheline viidaidentifikaator, ISLI
- registrikood
- survekood
- tootekood
- turvakood
- VIN-kood
- WMI-kood
- ZIP-kood

(2c) olemus
andmetest tuletatav kontrolli- vm talitlusotstarbeline metaüksus

näiteid
- antropomeetrilise orientiiri kood
- CRC-kood
- GUID
- Hammingi kood
- kaardi turvakood
- kontrollkood
- MAC-kood = sõnumiautentimiskood
- veaavastuskood
- veatõrjekood