AKIT
English Eesti

message authentication code

sõnumiautentimiskood, MAC-kood

olemus
salajase võtme abil moodustatav sõnumilühend:
- genereeritakse ja kontrollitakse ühe ja sama võtmega,
------ erinevalt digitaalsignatuurist
- võimaldab kontrollida sõnumi
------ andmeterviklust
------ autentsust, st allikaterviklust

ISO/IEC 9797, 9798, 11770, 13888, 18014, 19299, 19772, 20009, TR 29149:
MAC algoritmi tulemiks olev bitistring,
nimetatakse ka krüptograafiliseks kontrollväärtuseks

ISO 11568:
kokkulepitud viisil arvutatud kood
- allika ja saaja vahelises sõnumis
- sõnumi allika ja teksti(osa) valideerimseks

ISO/TR 13569:
sõnumile lähetaja lisatud kood,
sõnumi krüptograafilise töötluse tulem

ISO/IEC 10181:
lisatav krüptograafiline kontrollväärtus
andmeallika autentimiseks ja andmetervikluse tagamiseks

ISO/IEC 2382:
andmetele autentimise võimaldamiseks lisatav bitistring,
andmete ja salajase võtme funktsioon
- tavaliselt ühesuunaline funktsioon
- andmed on avateksti või krüptogrammi kujul

ülevaateid
https://www.slideshare.net/PRINCEOFSUNCITY/message-authentication-code-hmac

http://www.utdallas.edu/~muratk/courses/crypto06_files/mac.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/ed8c/25c19edc9beabf7e9ba97f0b5a7e371414ad.pdf

R. Rivesti loeng
http://web.mit.edu/6.857/OldStuff/Fall97/lectures/lecture3.pdf

vt ka
- CBC-MAC
- CCMP
- CMAC
- DMARC
- HMAC
- MAA
- OMAC
- PMAC
- TMAC
- XCBC-MAC
- XMACC
- XOR-sõnumiautentimiskood