AKIT
English Eesti

ciphertext

krüptogramm

olemus
ISO 7498, ISO/IEC 2382 jt:
krüpteerimisega tekitatud andmed,
mille semantiline sisu ei ole krüptograafiliste meetoditeta kättesaadav

ISO/TR 19038: krüpteeritud andmed

ISO/IEC 9798, 10116, 18033 jt: infosisu peitmiseks teisendatud andmed

kuju
tüüpiline nüüdiskrüptogramm on
näiliselt juhuslike numbrite ja/ või tähtede jada;
krüptogrammi võidakse veel omakorda krüpteerida

näiteid
http://www.cryptomuseum.com/crypto/uk/rockex/img/rockex_print.png

https://www.researchgate.net/profile/Denny_Darlis/publication/272157650/figure/tbl1/AS:613949808582666@1523388449521/Ciphertext-comparison.png

https://tiptopsecurity.com/wp-content/uploads/2013/08/CiphertextExample.png