consolidate (1)

konsolideerima; koondama

olemus
tihedalt liitma või kokku koguma
= to compact, concenter, concentrate

näiteid
consolidated appeal -- ühisapellatsioonikaebus
consolidated bond -- konsolideeritud võlakiri
consolidated budget -- koondeelarve
consolidated company -- kontsern
consoldated data -- koondandmed
consoldated financial situation
-- konsolideeritud finantsseisund
consoldated inventory -- koondloetelu
consolidated law -- seadustekogu
consolidated monopoly -- rühmamonopol
consolidated plan -- koondplaan
consolidated report -- koondaruanne
consolidated statement -- koondbilanss
consolidated text -- terviktekst

vt ka
- salvestite konsolideerimine
- serverite konsolideerimine
- õiguste liitmine
- ühendama (2)

Toimub laadimine

consolidate (1)

konsolideerima; koondama

olemus
tihedalt liitma või kokku koguma
= to compact, concenter, concentrate

näiteid
consolidated appeal -- ühisapellatsioonikaebus
consolidated bond -- konsolideeritud võlakiri
consolidated budget -- koondeelarve
consolidated company -- kontsern
consoldated data -- koondandmed
consoldated financial situation
-- konsolideeritud finantsseisund
consoldated inventory -- koondloetelu
consolidated law -- seadustekogu
consolidated monopoly -- rühmamonopol
consolidated plan -- koondplaan
consolidated report -- koondaruanne
consolidated statement -- koondbilanss
consolidated text -- terviktekst

vt ka
- salvestite konsolideerimine
- serverite konsolideerimine
- õiguste liitmine
- ühendama (2)

Palun oodake...

Tõrge

consolidate (1)

konsolideerima; koondama

olemus
tihedalt liitma või kokku koguma
= to compact, concenter, concentrate

näiteid
consolidated appeal -- ühisapellatsioonikaebus
consolidated bond -- konsolideeritud võlakiri
consolidated budget -- koondeelarve
consolidated company -- kontsern
consoldated data -- koondandmed
consoldated financial situation
-- konsolideeritud finantsseisund
consoldated inventory -- koondloetelu
consolidated law -- seadustekogu
consolidated monopoly -- rühmamonopol
consolidated plan -- koondplaan
consolidated report -- koondaruanne
consolidated statement -- koondbilanss
consolidated text -- terviktekst

vt ka
- salvestite konsolideerimine
- serverite konsolideerimine
- õiguste liitmine
- ühendama (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!