cryptanalytic attack

krüptoanalüüsrünne

olemus
ISO/IEC 2382:
katse analüütiliste meetoditega murda koodi või leida võtit,
näiteks mustrite statistiline analüüs, krüpteerimisalgoritmi defektide otsing
= attempt to break a code or to find a key using analytical methods
Note 1. Examples: A statistical analysis of patterns, a search for flaws in an encryption algorithm.

ISO/IEC 18033:
šifri omadusi ärakasutav šifri rünne:
- igal sellisel ründel on oma ründemudel,
mis ei tarvitse šifri iga teostuse puhul tulemusi anda
- kuna šifri väljatöötaja üldiselt ei tea šifri rakendust, võetakse algoritmi tugevuse hindamisel arvesse
kõik võimalikud mudelid sama võtmekorraldusega
- krüptoanalüüsründeks ei loeta teostusspetsiifilisi ründeid, näiteks kõrvalkanali analüüsi
= attack against a cipher that makes use of properties of the cipher
Note 1. Every cryptanalytic attack has its own attack model, some of which may or may not be applicable to specific implementations. Since the application of a cipher is generally unknown to the cipher designer, all possible models in the single key setting need to be considered when assessing the security of an algorithm. Several existing application examples also show the need to consider multi-key settings.
Note 2. Cryptanalytic attacks do not include implementation-specific attacks, e.g. involving side channel analysis.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_model

https://ids-water.com/2020/10/17/what-are-the-different-types-of-cryptanalysis-attack/

http://syrcose.ispras.ru/2009/files/08_paper.pdf

https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-prngs.pdf

http://web.spms.ntu.edu.sg/~ask/2011/lu.pdf

https://www.cs.clemson.edu/course/cpsc424/material/Cryptography/Attacks%20on%20Symmetric%20Key.pdf

https://perso.uclouvain.be/fstandae/PUBLIS/90.pdf

https://www.cs.rit.edu/usr/local/pub/GraduateProjects/2165/vy8970/Report.pdf

http://www.sagemath.org/files/thesis/weinmann-thesis-2009.pdf

https://lasec.epfl.ch/pub/lasec/doc/Jun04.pdf

http://www.uni-kassel.de/upress/online/OpenAccess/978-3-7376-0458-1.OpenAccess.pdf

näiteid
- adaptiivrünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- jõurünne
- keskelkohterünne
- kollisioonrünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptogramminäidistega rünne
- lisaoriginaalirünne
- lähikollisioonrünne
- maskrünne
- originaalirünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- räsirünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sünnipäevarünne
- tabelrünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- valikprefiksiga kollisioonnrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammipaketiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vintsutusrünne
- võtmeseoserünne
- üldisrünne

vt ka
- krüptoanalüüs
- krüptorünne

Toimub laadimine

cryptanalytic attack

krüptoanalüüsrünne

olemus
ISO/IEC 2382:
katse analüütiliste meetoditega murda koodi või leida võtit,
näiteks mustrite statistiline analüüs, krüpteerimisalgoritmi defektide otsing
= attempt to break a code or to find a key using analytical methods
Note 1. Examples: A statistical analysis of patterns, a search for flaws in an encryption algorithm.

ISO/IEC 18033:
šifri omadusi ärakasutav šifri rünne:
- igal sellisel ründel on oma ründemudel,
mis ei tarvitse šifri iga teostuse puhul tulemusi anda
- kuna šifri väljatöötaja üldiselt ei tea šifri rakendust, võetakse algoritmi tugevuse hindamisel arvesse
kõik võimalikud mudelid sama võtmekorraldusega
- krüptoanalüüsründeks ei loeta teostusspetsiifilisi ründeid, näiteks kõrvalkanali analüüsi
= attack against a cipher that makes use of properties of the cipher
Note 1. Every cryptanalytic attack has its own attack model, some of which may or may not be applicable to specific implementations. Since the application of a cipher is generally unknown to the cipher designer, all possible models in the single key setting need to be considered when assessing the security of an algorithm. Several existing application examples also show the need to consider multi-key settings.
Note 2. Cryptanalytic attacks do not include implementation-specific attacks, e.g. involving side channel analysis.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_model

https://ids-water.com/2020/10/17/what-are-the-different-types-of-cryptanalysis-attack/

http://syrcose.ispras.ru/2009/files/08_paper.pdf

https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-prngs.pdf

http://web.spms.ntu.edu.sg/~ask/2011/lu.pdf

https://www.cs.clemson.edu/course/cpsc424/material/Cryptography/Attacks%20on%20Symmetric%20Key.pdf

https://perso.uclouvain.be/fstandae/PUBLIS/90.pdf

https://www.cs.rit.edu/usr/local/pub/GraduateProjects/2165/vy8970/Report.pdf

http://www.sagemath.org/files/thesis/weinmann-thesis-2009.pdf

https://lasec.epfl.ch/pub/lasec/doc/Jun04.pdf

http://www.uni-kassel.de/upress/online/OpenAccess/978-3-7376-0458-1.OpenAccess.pdf

näiteid
- adaptiivrünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- jõurünne
- keskelkohterünne
- kollisioonrünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptogramminäidistega rünne
- lisaoriginaalirünne
- lähikollisioonrünne
- maskrünne
- originaalirünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- räsirünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sünnipäevarünne
- tabelrünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- valikprefiksiga kollisioonnrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammipaketiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vintsutusrünne
- võtmeseoserünne
- üldisrünne

vt ka
- krüptoanalüüs
- krüptorünne

Palun oodake...

Tõrge

cryptanalytic attack

krüptoanalüüsrünne

olemus
ISO/IEC 2382:
katse analüütiliste meetoditega murda koodi või leida võtit,
näiteks mustrite statistiline analüüs, krüpteerimisalgoritmi defektide otsing
= attempt to break a code or to find a key using analytical methods
Note 1. Examples: A statistical analysis of patterns, a search for flaws in an encryption algorithm.

ISO/IEC 18033:
šifri omadusi ärakasutav šifri rünne:
- igal sellisel ründel on oma ründemudel,
mis ei tarvitse šifri iga teostuse puhul tulemusi anda
- kuna šifri väljatöötaja üldiselt ei tea šifri rakendust, võetakse algoritmi tugevuse hindamisel arvesse
kõik võimalikud mudelid sama võtmekorraldusega
- krüptoanalüüsründeks ei loeta teostusspetsiifilisi ründeid, näiteks kõrvalkanali analüüsi
= attack against a cipher that makes use of properties of the cipher
Note 1. Every cryptanalytic attack has its own attack model, some of which may or may not be applicable to specific implementations. Since the application of a cipher is generally unknown to the cipher designer, all possible models in the single key setting need to be considered when assessing the security of an algorithm. Several existing application examples also show the need to consider multi-key settings.
Note 2. Cryptanalytic attacks do not include implementation-specific attacks, e.g. involving side channel analysis.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_model

https://ids-water.com/2020/10/17/what-are-the-different-types-of-cryptanalysis-attack/

http://syrcose.ispras.ru/2009/files/08_paper.pdf

https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-prngs.pdf

http://web.spms.ntu.edu.sg/~ask/2011/lu.pdf

https://www.cs.clemson.edu/course/cpsc424/material/Cryptography/Attacks%20on%20Symmetric%20Key.pdf

https://perso.uclouvain.be/fstandae/PUBLIS/90.pdf

https://www.cs.rit.edu/usr/local/pub/GraduateProjects/2165/vy8970/Report.pdf

http://www.sagemath.org/files/thesis/weinmann-thesis-2009.pdf

https://lasec.epfl.ch/pub/lasec/doc/Jun04.pdf

http://www.uni-kassel.de/upress/online/OpenAccess/978-3-7376-0458-1.OpenAccess.pdf

näiteid
- adaptiivrünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- jõurünne
- keskelkohterünne
- kollisioonrünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptogramminäidistega rünne
- lisaoriginaalirünne
- lähikollisioonrünne
- maskrünne
- originaalirünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- räsirünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sünnipäevarünne
- tabelrünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- valikprefiksiga kollisioonnrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammipaketiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vintsutusrünne
- võtmeseoserünne
- üldisrünne

vt ka
- krüptoanalüüs
- krüptorünne

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!