AKIT
English Eesti

word attack

sõnarünne

olemus
sõnalise parooli jõurünne:
- võtab mingi sõna oletusena või ründesõnastikust
- proovib selle sõna variante, näiteks:
------ suur- ja väiketähtedega
------ tähti sarnaste märkidega asendades
------ tähti ümber paigutades