dictionary attack

sõnastikrünne

Õ: normkeeles tähendab kohati käibiv "sõnastikurünne"
sõnastiku ründamist, mitte ründamist sõnastiku abil

olemus
jõuründe liik:
parooli või muu saladuse mõistatamiseks proovib
suurest loendist võetud sõnu või sõnakombinatsioone,
võib sisaldada ettearvutust

ISO 11568:
rünne, mille puhul vastane koostab
avatekstide ja neile vastavate krüptogrammide sõnastiku;
rünnatava krüptogrammi ühtumisel sõnastikus olevaga
saab kohe leida talle vastava avateksti
= attack in which an adversary builds a dictionary of plaintext and corresponding ciphertext
Note. When a match is able to be made between intercepted ciphertext and dictionary-stored ciphertext, the corresponding plaintext is immediately available from the dictionary.


ISO/IEC 11770:
krüptosüsteemi rünne, mis rakendab
otsingut mingis etteantud parooliloendis ja
võib kasutada salvestatud parooliväärtuste loendit või
loomuliku keele sõnastikku
= attack on a cryptosystem that employs a search of a given list of passwords
Note. A dictionary attack on a password-based system can use a stored list of specific password values or a stored list of words from a natural language dictionary.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary_attack

https://slideplayer.com/slide/8642145/

https://blog.codinghorror.com/dictionary-attacks-101/

https://engineering.purdue.edu/kak/compsec/NewLectures/Lecture24.pdf

https://eprint.iacr.org/2014/208.pdf

https://github.com/npapernot/dictionary-attack

näiteid
http://resources.infosecinstitute.com/online-dictionary-attack-with-hydra/

http://resources.infosecinstitute.com/dictionary-attack-using-burp-suite/

tõrje
http://www.testingstuff.com/articles/Brute%20Force%20and%20Dictionary%20Attacks%20Article.html

http://www.pinkas.net/PAPERS/pwdweb.pdf

https://tools.bitfolk.com/wiki/Protecting_against_SSH_dictionary_attacks

https://www.iacr.org/archive/crypto2006/41170158/41170158.pdf

Toimub laadimine

dictionary attack

sõnastikrünne

Õ: normkeeles tähendab kohati käibiv "sõnastikurünne"
sõnastiku ründamist, mitte ründamist sõnastiku abil

olemus
jõuründe liik:
parooli või muu saladuse mõistatamiseks proovib
suurest loendist võetud sõnu või sõnakombinatsioone,
võib sisaldada ettearvutust

ISO 11568:
rünne, mille puhul vastane koostab
avatekstide ja neile vastavate krüptogrammide sõnastiku;
rünnatava krüptogrammi ühtumisel sõnastikus olevaga
saab kohe leida talle vastava avateksti
= attack in which an adversary builds a dictionary of plaintext and corresponding ciphertext
Note. When a match is able to be made between intercepted ciphertext and dictionary-stored ciphertext, the corresponding plaintext is immediately available from the dictionary.


ISO/IEC 11770:
krüptosüsteemi rünne, mis rakendab
otsingut mingis etteantud parooliloendis ja
võib kasutada salvestatud parooliväärtuste loendit või
loomuliku keele sõnastikku
= attack on a cryptosystem that employs a search of a given list of passwords
Note. A dictionary attack on a password-based system can use a stored list of specific password values or a stored list of words from a natural language dictionary.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary_attack

https://slideplayer.com/slide/8642145/

https://blog.codinghorror.com/dictionary-attacks-101/

https://engineering.purdue.edu/kak/compsec/NewLectures/Lecture24.pdf

https://eprint.iacr.org/2014/208.pdf

https://github.com/npapernot/dictionary-attack

näiteid
http://resources.infosecinstitute.com/online-dictionary-attack-with-hydra/

http://resources.infosecinstitute.com/dictionary-attack-using-burp-suite/

tõrje
http://www.testingstuff.com/articles/Brute%20Force%20and%20Dictionary%20Attacks%20Article.html

http://www.pinkas.net/PAPERS/pwdweb.pdf

https://tools.bitfolk.com/wiki/Protecting_against_SSH_dictionary_attacks

https://www.iacr.org/archive/crypto2006/41170158/41170158.pdf

Palun oodake...

Tõrge

dictionary attack

sõnastikrünne

Õ: normkeeles tähendab kohati käibiv "sõnastikurünne"
sõnastiku ründamist, mitte ründamist sõnastiku abil

olemus
jõuründe liik:
parooli või muu saladuse mõistatamiseks proovib
suurest loendist võetud sõnu või sõnakombinatsioone,
võib sisaldada ettearvutust

ISO 11568:
rünne, mille puhul vastane koostab
avatekstide ja neile vastavate krüptogrammide sõnastiku;
rünnatava krüptogrammi ühtumisel sõnastikus olevaga
saab kohe leida talle vastava avateksti
= attack in which an adversary builds a dictionary of plaintext and corresponding ciphertext
Note. When a match is able to be made between intercepted ciphertext and dictionary-stored ciphertext, the corresponding plaintext is immediately available from the dictionary.


ISO/IEC 11770:
krüptosüsteemi rünne, mis rakendab
otsingut mingis etteantud parooliloendis ja
võib kasutada salvestatud parooliväärtuste loendit või
loomuliku keele sõnastikku
= attack on a cryptosystem that employs a search of a given list of passwords
Note. A dictionary attack on a password-based system can use a stored list of specific password values or a stored list of words from a natural language dictionary.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary_attack

https://slideplayer.com/slide/8642145/

https://blog.codinghorror.com/dictionary-attacks-101/

https://engineering.purdue.edu/kak/compsec/NewLectures/Lecture24.pdf

https://eprint.iacr.org/2014/208.pdf

https://github.com/npapernot/dictionary-attack

näiteid
http://resources.infosecinstitute.com/online-dictionary-attack-with-hydra/

http://resources.infosecinstitute.com/dictionary-attack-using-burp-suite/

tõrje
http://www.testingstuff.com/articles/Brute%20Force%20and%20Dictionary%20Attacks%20Article.html

http://www.pinkas.net/PAPERS/pwdweb.pdf

https://tools.bitfolk.com/wiki/Protecting_against_SSH_dictionary_attacks

https://www.iacr.org/archive/crypto2006/41170158/41170158.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!