AKIT
English Eesti

symbolic link

sümbollink

olemus
- teisele failile või kataloogile viitav erifail
- sisaldab tekstistringi, mida opsüsteem tõlgendab teenimena

vt ka
- sümbollinkrünne