AKIT
English Eesti

operating system

operatsioonisüsteem, opsüsteem

olemus
süsteemitarkvara komplekt, mille
laadib alglaadur arvuti käivitamisel:
- põhiosa (tuum) jääb resideerima
- reguleerib programmide käitust
- vahendab suhtlust riistvaraga
- jaotab programmidele ressursse
(protsessoriaega, põhimälu, välisseadmeid)
- haldab andmeid
- korraldab andmevahetust ja võrgusuhtlust
- rakendab mõningaid turvameetmeid
- liidestab kasutajaga
- väljastab teateid
- täidab muid juhtimisfunktsioone
- ta tüüp määrab nõuded muule tarkvarale ja andmetele

näiteid
- Android
- iOS
- Linux/UNIX,
- Mac OS
- Windows

üksikasju:
https://www.youtube.com/watch?v=5AjReRMoG3Y

https://www.youtube.com/watch?v=9zYLNtUwh7c

https://www.youtube.com/watch?v=MzVGL44eq9w

https://www.youtube.com/watch?v=BTQ6HtCkSBQ

ülevaateid
https://www.slideshare.net/Talhamahmood16/operating-system-22121097

https://www.nku.edu/~weinerl/141notes/OperatingSystems.ppt

https://www.os-book.com/OS9/slide-dir/index.html

https://www.geeksforgeeks.org/operating-system-introduction-operating-system-set-1/

https://www.guru99.com/operating-system-tutorial.html

näiteid
http://openbookproject.net/courses/intro2ict/system/os_intro.html

turuosad
Linux
https://www.ukwebhostreview.com/blog/linux-statistics/
mobiilseadmed 2012-2017
https://blog.surf.nl/wp-content/uploads/2013/11/Gartner_Forecast.png
mobiilseadmed 2017
http://www.bogotobogo.com/Android/images/SmartPhone/MobileOS_Q3_2012.png
lauaarvutid 2016-2017
http://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide/
üldine turujaotus 2018-2019
http://gs.statcounter.com/os-market-share

turvalisus
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_security

https://www.slideshare.net/abubakrashraf/security-protection-in-operating-system

https://www.slideshare.net/cnokia/operating-system-security-a-brief

http://squall.cs.ntou.edu.tw/InformationSecurity/Slides/Chap09_OSSecurity.pdf

https://www.unf.edu/public/cop4610/ree/Notes/PPT/PPT8E/CH15-OS8e.pdf

https://www.digitaltrends.com/computing/decrypt-os-security-showdown/