AKIT
English Eesti

system software

süsteemitarkvara, baastarkvara (1)

olemus
riistvara käitav ja juhtiv programmistik,
- rakendustarkvara taristu:
----- operatsioonisüsteem kasutajaliidesega
----- draiverid
----- utiliidid
----- mõnes kontekstis ka arendusvahendid (nt kompilaatorid)

ISO/IEC 2382: rakendusest sõltumatu tarkvara,
- toetab rakendustarkvara käitust
- näiteks operatsioonisüsteem