AKIT
English Eesti

support software

tugitarkvara; tugiprogramm; baastarkvara (2)

olemus
ISO/IEC-2382:
tarkvara või programm, mis
aitab välja töötada, hooldada või kasutada muud tarkvara
või annab üldise rakendustest sõltumatu võime;
näiteks kompilaator, andmebaasihaldur
=
software or a program that aids in the development, maintenance, or use of other software or provides general application-independent capability
Example: a compiler, a database management system