AKIT
English Eesti

watchdog timer

valvetaimer

olemus
sündmuste ajastuse seire vahend:
- seadmena, moodulina, programmi(osa)na

näide
ISO/IEC 2382:
signaali või funktsionaalüksuse olekut seirav taimer
- mille ülesanne on avastada
------ määratud kestust ületavaid passiivsusperioode
------ või reaktsiooni hilistumisi
- määratud kestuse möödumisel võib
------ aktiveerida alarmi või
------ panna seiratava üksuse asemel tööle varuüksuse