AKIT
English Eesti

timer

taimer

Õ:kohati (1,5%) kasutatav standardiväline "ajasti" võiks pigem olla plaanuri sünonüüm

olemus
ISO 6426:
ettemääratud ajavahemiku mahaloendust võimaldav vahend

vt ka
- teenusetaseme taimer
- valvetaimer