AKIT
English Eesti

service level timer

teenusetaseme taimer

olemus
teenusetaseme mõõtmiseks aega (näiteks ooteaega) mõõtev taimer

vt ka
- teenusetasemelepe