AKIT
English Eesti

service level agreement

teenusetasemelepe

Õ:kohati käibiv "teenustase" viitab tasemele kui eraldi teenusele

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765 jt: teenuseandja ja kliendi (tarbiva organisatsiooni või isiku) vaheline kirjalik kokkulepe, mis dokumenteerib
- vajalikud teenusetasemed ja
- nende mõõtmise viisi

ISO/IEC 24762: teenuseandja ja organisatsiooni vaheline kirjalik kokkulepe, mis dokumenteerib teenused ja kokkulepitud teenusetasemed:
- ostuteenuste tarnijate puhul on lepinguliselt siduv

ISO/IEC 17788, 20000: teenuseandja ja kliendi vaheline dokumenteeritud kokkulepe:
- piiritleb teenuseid ja teenusesihte
- võidakse sõlmida ka teenuseandja ja tarnija (või sellena toimiva sisemise üksuse või kliendi) vahel
- võidakse lülitada lepingusse või muusse dokumenteeritud kokkuleppesse

ülevaateid
https://www.slideshare.net/FOLON/service-level-agreement-58787545

https://www.bifm.org.uk/bifm/filegrab/bifm-guidancenotes-intro-to-slas-v3web.pdf?type=documents&ref=6453

https://www.cio.com/article/2438284/outsourcing/outsourcing-sla-definitions-and-solutions.html

näidiseid
https://www.template.net/business/agreements/sample-service-level-agreement-template/

vt ka
- pilvteenusetaseme lepe