AKIT
English Eesti

cloud service level agreement

pilvteenusetaseme lepe

Õ:"teenusetaseme" (võrdle: veetaseme), mitte "teenustaseme"

olemus
ISO/IEC 19086: pilvteenuseleppe osa, milles on määratud leppega hõlmatud teenus(t)e sihttase ja sihtkvaliteet