AKIT
English Eesti

cloud service agreement

pilvteenuselepe

olemus
ISO/IEC 221213-1:
pilvteenusetarnija ja pilvteenuse kliendi vaheline
dokumenteeritud kokkulepe, mis
valitseb temaga hõlmatud teenust (teenuseid);
võib koosneda ühest või mitmest osast
ühe või mitme dokumendina
=
documented agreement between the cloud service provider and cloud service customer that governs the covered cloud service(s)
Note. A cloud service agreement can consist of one or more parts recorded in one or more documents.


ülevaateid
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Practical-Guide-to-Cloud-Service-Agreements.pdf

https://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id210.pdf

näiteid
https://www.sampletemplates.com/business-templates/agreement-templates/cloud-service-terms-and-conditions.html

https://www.revv.so/templates/t/cloud-service-agreement-standard

vt ka
- teenusetasemelepe