cardinal number

kardinaalarv

olemus
(1) loendusarv:
kvantiteeti väljendav naturaalarv
Wiktionary:
1. a number used to denote quantity; a counting number; a cardinal
The smallest cardinal numbers are 0, 1, 2, and 3.
The cardinal number "three" can be represented as "3" or "three".


(2) naturaalarvu üldistus:
ordinaalarv, mida ei saa seada
üksühesesse vastavusse
ühegi järjestuses eelneva ordinaalarvuga
ja mis on mingi hulga võimsus
Wiktionary:
2. (mathematics) a generalized kind of number used to denote the size of a set, including infinite sets

näiteid
(i) kõik naturaalavud on kardinaalarvud
(ii) ordinaalarv ω on kardinaalarv
(iii) ω+1 ei ole kardinaalarv, sest
teda saab seada üksühesesse vastavusse
ordinaalarvuga ω

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_number

http://mathworld.wolfram.com/CardinalNumber.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Cardinal_number

https://people.umass.edu/gmhwww/595t/pdf/Set-Theory-Chap5.pdf

vt ka
- ordinaalarv

Toimub laadimine

cardinal number

kardinaalarv

olemus
(1) loendusarv:
kvantiteeti väljendav naturaalarv
Wiktionary:
1. a number used to denote quantity; a counting number; a cardinal
The smallest cardinal numbers are 0, 1, 2, and 3.
The cardinal number "three" can be represented as "3" or "three".


(2) naturaalarvu üldistus:
ordinaalarv, mida ei saa seada
üksühesesse vastavusse
ühegi järjestuses eelneva ordinaalarvuga
ja mis on mingi hulga võimsus
Wiktionary:
2. (mathematics) a generalized kind of number used to denote the size of a set, including infinite sets

näiteid
(i) kõik naturaalavud on kardinaalarvud
(ii) ordinaalarv ω on kardinaalarv
(iii) ω+1 ei ole kardinaalarv, sest
teda saab seada üksühesesse vastavusse
ordinaalarvuga ω

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_number

http://mathworld.wolfram.com/CardinalNumber.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Cardinal_number

https://people.umass.edu/gmhwww/595t/pdf/Set-Theory-Chap5.pdf

vt ka
- ordinaalarv

Palun oodake...

Tõrge

cardinal number

kardinaalarv

olemus
(1) loendusarv:
kvantiteeti väljendav naturaalarv
Wiktionary:
1. a number used to denote quantity; a counting number; a cardinal
The smallest cardinal numbers are 0, 1, 2, and 3.
The cardinal number "three" can be represented as "3" or "three".


(2) naturaalarvu üldistus:
ordinaalarv, mida ei saa seada
üksühesesse vastavusse
ühegi järjestuses eelneva ordinaalarvuga
ja mis on mingi hulga võimsus
Wiktionary:
2. (mathematics) a generalized kind of number used to denote the size of a set, including infinite sets

näiteid
(i) kõik naturaalavud on kardinaalarvud
(ii) ordinaalarv ω on kardinaalarv
(iii) ω+1 ei ole kardinaalarv, sest
teda saab seada üksühesesse vastavusse
ordinaalarvuga ω

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_number

http://mathworld.wolfram.com/CardinalNumber.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Cardinal_number

https://people.umass.edu/gmhwww/595t/pdf/Set-Theory-Chap5.pdf

vt ka
- ordinaalarv

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!