AKIT
English Eesti

one-to-one correspondence

üksühene vastavus