natural number

naturaalarv

olemus
üks matemaatika alusobjekte, sõltuvalt kontekstist
(a) üks arvudest 1, 2, 3, ...
(b) üks arvudest 0, 1, 2, 3, ...:
Leopold Kronecker:
"Naturaalarvud lõi Jumal, kõik muu on inimese töö."

Wiktionary:
1. (mathematics) a positive integer {1, 2, 3, ...}
2. (mathematics) a non-negative integer {0, 1, 2, ...}

aksiomaatika
Giuseppe Peano aksioomid, 1889:
(i) järglane
- igal naturaalarvul n on järglane n+
(ii) injektiivsus
- kui n+ = m+, siis n = m ,
- erinevate naturaalarvude järglased on erinevad
(iii) null
- ainult üks naturaalarv, null (0)
ei ole ühegi naturaalarvu järglane
(iv) induktsioon:
KUI mingi omaduse P korral kehtivad
- induktsiooni baas P(0), st arvul 0 on omadus P , ning
- induktsiooni sammm: P(m) → P(m+),
st kui naturaalarvul on omadus P, on see ka ta järglasel,
SIIS kehtib ka - induktsiooni väide
n: P(n), st kõigil naturaalarvudel on omadus P

tehted
defineeritakse induktiivselt, järglase mõiste kaudu
liitmine
n+0 = n ja n + m+ = (n+m)+
korrutamine
n · 0 = 0 ja n · m+ = n · m + n
astendamine
n0 = 1 ja nm+ = nm · n
NB: Definitsiooni järgi 00 = 1,
kuid enamasti eeldab nm , et n ja m ei ole korraga nullid.

järjestus
defineeritakse liitmistehte kaudu:
\(n\le m\) kui m = n + k
mingi naturaalarvu k korral
n < m kui \(n\le m\) ja \(n\neq m\)

hulgateoorias
konstrueeritakse naturaalarvud tühjast hulgast {} nii:
0 = {}
1 = {0} = {{}}
2 = {0, 1} = {{}, {{}}}
...
n+1 = {0, 1, 2, ... , n}

ülevaateid
https://www.math10.com/en/algebra/numbers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number

https://en.wikipedia.org/wiki/Set-theoretic_definition_of_natural_numbers

http://www.rbangell.com/pdf/a-theory-of-natural-numbers.pdf

vt ka
- täisarv

Toimub laadimine

natural number

naturaalarv

olemus
üks matemaatika alusobjekte, sõltuvalt kontekstist
(a) üks arvudest 1, 2, 3, ...
(b) üks arvudest 0, 1, 2, 3, ...:
Leopold Kronecker:
"Naturaalarvud lõi Jumal, kõik muu on inimese töö."

Wiktionary:
1. (mathematics) a positive integer {1, 2, 3, ...}
2. (mathematics) a non-negative integer {0, 1, 2, ...}

aksiomaatika
Giuseppe Peano aksioomid, 1889:
(i) järglane
- igal naturaalarvul n on järglane n+
(ii) injektiivsus
- kui n+ = m+, siis n = m ,
- erinevate naturaalarvude järglased on erinevad
(iii) null
- ainult üks naturaalarv, null (0)
ei ole ühegi naturaalarvu järglane
(iv) induktsioon:
KUI mingi omaduse P korral kehtivad
- induktsiooni baas P(0), st arvul 0 on omadus P , ning
- induktsiooni sammm: P(m) → P(m+),
st kui naturaalarvul on omadus P, on see ka ta järglasel,
SIIS kehtib ka - induktsiooni väide
n: P(n), st kõigil naturaalarvudel on omadus P

tehted
defineeritakse induktiivselt, järglase mõiste kaudu
liitmine
n+0 = n ja n + m+ = (n+m)+
korrutamine
n · 0 = 0 ja n · m+ = n · m + n
astendamine
n0 = 1 ja nm+ = nm · n
NB: Definitsiooni järgi 00 = 1,
kuid enamasti eeldab nm , et n ja m ei ole korraga nullid.

järjestus
defineeritakse liitmistehte kaudu:
\(n\le m\) kui m = n + k
mingi naturaalarvu k korral
n < m kui \(n\le m\) ja \(n\neq m\)

hulgateoorias
konstrueeritakse naturaalarvud tühjast hulgast {} nii:
0 = {}
1 = {0} = {{}}
2 = {0, 1} = {{}, {{}}}
...
n+1 = {0, 1, 2, ... , n}

ülevaateid
https://www.math10.com/en/algebra/numbers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number

https://en.wikipedia.org/wiki/Set-theoretic_definition_of_natural_numbers

http://www.rbangell.com/pdf/a-theory-of-natural-numbers.pdf

vt ka
- täisarv

Palun oodake...

Tõrge

natural number

naturaalarv

olemus
üks matemaatika alusobjekte, sõltuvalt kontekstist
(a) üks arvudest 1, 2, 3, ...
(b) üks arvudest 0, 1, 2, 3, ...:
Leopold Kronecker:
"Naturaalarvud lõi Jumal, kõik muu on inimese töö."

Wiktionary:
1. (mathematics) a positive integer {1, 2, 3, ...}
2. (mathematics) a non-negative integer {0, 1, 2, ...}

aksiomaatika
Giuseppe Peano aksioomid, 1889:
(i) järglane
- igal naturaalarvul n on järglane n+
(ii) injektiivsus
- kui n+ = m+, siis n = m ,
- erinevate naturaalarvude järglased on erinevad
(iii) null
- ainult üks naturaalarv, null (0)
ei ole ühegi naturaalarvu järglane
(iv) induktsioon:
KUI mingi omaduse P korral kehtivad
- induktsiooni baas P(0), st arvul 0 on omadus P , ning
- induktsiooni sammm: P(m) → P(m+),
st kui naturaalarvul on omadus P, on see ka ta järglasel,
SIIS kehtib ka - induktsiooni väide
n: P(n), st kõigil naturaalarvudel on omadus P

tehted
defineeritakse induktiivselt, järglase mõiste kaudu
liitmine
n+0 = n ja n + m+ = (n+m)+
korrutamine
n · 0 = 0 ja n · m+ = n · m + n
astendamine
n0 = 1 ja nm+ = nm · n
NB: Definitsiooni järgi 00 = 1,
kuid enamasti eeldab nm , et n ja m ei ole korraga nullid.

järjestus
defineeritakse liitmistehte kaudu:
\(n\le m\) kui m = n + k
mingi naturaalarvu k korral
n < m kui \(n\le m\) ja \(n\neq m\)

hulgateoorias
konstrueeritakse naturaalarvud tühjast hulgast {} nii:
0 = {}
1 = {0} = {{}}
2 = {0, 1} = {{}, {{}}}
...
n+1 = {0, 1, 2, ... , n}

ülevaateid
https://www.math10.com/en/algebra/numbers.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number

https://en.wikipedia.org/wiki/Set-theoretic_definition_of_natural_numbers

http://www.rbangell.com/pdf/a-theory-of-natural-numbers.pdf

vt ka
- täisarv

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!