AKIT
English Eesti

nonce

nonss

(< number used once)

olemus
üksainus kord kasutatav (enamasti juhuslik või pseudojuhuslik) arv

rakendusi
- algväärtusvektorites
- autentimisprotokollides, taasesitusründe tõrjeks
- räsifunktsioonides