AKIT
English Eesti

random number

juhuslik arv, juhuarv

olemus
arvuhulgast ettemääratud jaotusfunktsiooni järgi ilmuvana valitud arv:
- genereeritud protsessiga, mille tulemus on ettearvamatu ega ole järgnevalt usaldusväärselt korratav

ISO/IEC 9798, 11770, 20009: ettearvamatu väärtusega aegvarieeruv parameeter

ISO/IEC 2382: arv, mis on teadaolevast arvuhulgast valitud nii, et hulga kõik arvud võivad ilmuda sama tõenäosusega

genereerimine
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-90Ar1.pdf

vt ka
- pseudojuhuarv