AKIT
English Eesti

ordinal number

ordinaalarv

olemus
positsiooniarv,
positsiooni kirjeldava järgarvu üldistus
suvalistele hulkadele:
- defineeritakse induktiivselt
kõigi eelnevate ordinaalarvude hulgana,
alustades nullist kui tühjast hulgast
- näiteks arv 1 on üheelemendiline hulk {0},
arv 2 on kaheelemendiline hulk {0,1}, jne.
- kõigi naturaalarvude hulk {0,1,2, ...}
on ordinaalarv ω
- ordinaalarv ω+1on hulk, mis koosneb
kõigist naturaalarvudest ja arvust ω
- ordinaalarvud moodustavad
mitte hulga, vaid klassi.
- ordinaalarvude klass on täielikult järjestatud.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal_number

http://mathworld.wolfram.com/OrdinalNumber.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Ordinal_number

http://pi.math.cornell.edu/~kbrown/6310/ordinals.pdf

http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2009/REUPapers/Murphy.pdf

http://www.math.uni-bonn.de/ag/logik/teaching/2012WS/Set%20theory/oa.pdf

vt ka
- järgarv
- kardinaalarv