AKIT
English Eesti

set (2)

hulk

olemus
matemaatika alusmõiste:
- ei defineerita
- kogu matemaatika ehitatakse üles hulkade ja klasside vahel kehtivate elemendiks olemise seoste kirjeldamisega

näide
- tühi hulk on elementideta hulk

täpsemalt
https://www.mathsisfun.com/sets/sets-introduction.html

https://www.onlinemathlearning.com/math-sets.html

https://www.mathgoodies.com/lessons/sets

http://mathworld.wolfram.com/Set.html

http://www.math.toronto.edu/weiss/set_theory.pdf