AKIT
English Eesti

internal point of a set

hulga sisepunkt, sisepunkt

olemus
meetrilise ruumi alamhulga H punkt x,
mille korral leidub
alamhulgas H sisalduv lahtine kera B(x,r)
raadiusega r > 0

piltlikult
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internal_point.svg