AKIT
English Eesti

metric space

meetriline ruum

olemus
hulk mille elementide vahel
on määratletud kaugus
kaugusfunktsiooniga \(d\), mille väärtused on
mittenegatiivsed reaalarvulised
ning mis rahuldab aksioome
(i) \(d(x, y) = 0\) parajasti siis, kui \(x = y\)
(ii) \(d\) on sümmeetriline, st \(d(x, y) = d(y, x)\)
(iii) \(d(x, y) + d(y, z) \ge d(x, z)\)

näide
reaalarvude hulk, kus \(d(x, y) = |x - y|\)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~john/MT4522/Lectures/L5.html

http://staff.um.edu.mt/jmus1/metrics.pdf

http://www.math.toronto.edu/ilia/Teaching/MAT378.2010/Metric%20Spaces.pdf

https://www.wiziq.com/tutorials/metric-space

vt ka
- täielik meetriline ruum