machine learning model

masinõppemudel

olemus
ISO/IEC 19944-1:
matemaatiline tarind, mis sisendandmete põhjal genereerib järelduse või prognoosi;
juhendatud õppimise korral tuleneb
treenimisest või masinõppe algoritmist;
näiteks lineaarfunktsiooni (y = w0 + w1(x)) treenides
lineaarse regressiooni abil,
võib tulemuseks saada mudeli y = 3 + 7(x)
=
mathematical construct that generates an inference, or prediction, based on input data;
for supervised learning, a machine learning model results from the training or a machine learning algorithm;
for example, if a linear function (y = w0 + w1(x))
has been trained using linear regression,
the resulting model could be y = 3 + 7(x)


ülevaateid
https://arxiv.org/pdf/2201.01943.pdf

https://www.mbmlbook.com/MBMLbook.pdf

Toimub laadimine

machine learning model

masinõppemudel

olemus
ISO/IEC 19944-1:
matemaatiline tarind, mis sisendandmete põhjal genereerib järelduse või prognoosi;
juhendatud õppimise korral tuleneb
treenimisest või masinõppe algoritmist;
näiteks lineaarfunktsiooni (y = w0 + w1(x)) treenides
lineaarse regressiooni abil,
võib tulemuseks saada mudeli y = 3 + 7(x)
=
mathematical construct that generates an inference, or prediction, based on input data;
for supervised learning, a machine learning model results from the training or a machine learning algorithm;
for example, if a linear function (y = w0 + w1(x))
has been trained using linear regression,
the resulting model could be y = 3 + 7(x)


ülevaateid
https://arxiv.org/pdf/2201.01943.pdf

https://www.mbmlbook.com/MBMLbook.pdf

Palun oodake...

Tõrge

machine learning model

masinõppemudel

olemus
ISO/IEC 19944-1:
matemaatiline tarind, mis sisendandmete põhjal genereerib järelduse või prognoosi;
juhendatud õppimise korral tuleneb
treenimisest või masinõppe algoritmist;
näiteks lineaarfunktsiooni (y = w0 + w1(x)) treenides
lineaarse regressiooni abil,
võib tulemuseks saada mudeli y = 3 + 7(x)
=
mathematical construct that generates an inference, or prediction, based on input data;
for supervised learning, a machine learning model results from the training or a machine learning algorithm;
for example, if a linear function (y = w0 + w1(x))
has been trained using linear regression,
the resulting model could be y = 3 + 7(x)


ülevaateid
https://arxiv.org/pdf/2201.01943.pdf

https://www.mbmlbook.com/MBMLbook.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!