maintainability

hooldatavus

Õ: pole toetatavuse sünonüüm

olemus
toote hooldamise hõlpsus:
(a) aparatuuri puhul sageli tõenäosus,
millega toode tehakse kasutuskõlblikuks
ettemääratud tähtajaga
(b) tarkvara puhul mingi mõõt,
mis põhineb keerukusel ja koodiridade arvul

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime olla antud kasutamistingimuste korral, kui hooldust sooritatakse antud tingimustel ning kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega, säilitatav seisundis, milles ta suudab täita nõutavat funktsiooni, või sellesse seisundisse ennistatav
= the ability of a functional unit, under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources

ISO/IEC 25010:
toimivuse ja tõhususe määr, millega saavad ettemääratud hooldajad toodet või süsteemi muuta
(i) Muudatused võivad sisaldada parandusi, tarkvara täiustusi või sobitamist keskkonna ning nõuete ja
funktsionaalspetsifikatsioonide muutustega. Muudatuste hulka kuuluvad need, mida teeb spetsialiseeritud tugipersonal, ning
need, mida teevad tegevusalased või käitustöötajad või lõppkasutajad.
(ii) Hooldatavus hõlmab täiendite ja uuendite installeerimist.
(iii)Hooldatavust võib tõlgendada toote või süsteemi olemusliku võimena hõlbustada hooldustegevusi, või
hooldajate kogetava kasutuskvaliteedina toote või süsteemi hooldamise sihi suhtes.

= degree of effectiveness and efficiency with which a product or system can be modified by the intended maintainers
Note 1. Modifications can include corrections, improvements or adaptation of the software to changes in environment, and in requirements and functional specifications. Modifications include those carried out by specialized support staff, and those carried out by business or operational staff, or end users.
Note 2. Maintainability includes installation of updates and upgrades.
Note 3. Maintainability can be interpreted as either an inherent capability of the product or system to facilitate maintenance activities, or the quality in use experienced by the maintainers for the goal of maintaining the product or system.


ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/57-maintainability

https://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780884152576

http://www.reliabilityanalytics.com/blog/2011/09/03/maintainability-theory/

http://aircconline.com/ijsea/V7N3/7316ijsea05.pdf

https://kilthub.cmu.edu/articles/report/Maintainability/12954908/files/25674113.pdf

Toimub laadimine

maintainability

hooldatavus

Õ: pole toetatavuse sünonüüm

olemus
toote hooldamise hõlpsus:
(a) aparatuuri puhul sageli tõenäosus,
millega toode tehakse kasutuskõlblikuks
ettemääratud tähtajaga
(b) tarkvara puhul mingi mõõt,
mis põhineb keerukusel ja koodiridade arvul

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime olla antud kasutamistingimuste korral, kui hooldust sooritatakse antud tingimustel ning kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega, säilitatav seisundis, milles ta suudab täita nõutavat funktsiooni, või sellesse seisundisse ennistatav
= the ability of a functional unit, under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources

ISO/IEC 25010:
toimivuse ja tõhususe määr, millega saavad ettemääratud hooldajad toodet või süsteemi muuta
(i) Muudatused võivad sisaldada parandusi, tarkvara täiustusi või sobitamist keskkonna ning nõuete ja
funktsionaalspetsifikatsioonide muutustega. Muudatuste hulka kuuluvad need, mida teeb spetsialiseeritud tugipersonal, ning
need, mida teevad tegevusalased või käitustöötajad või lõppkasutajad.
(ii) Hooldatavus hõlmab täiendite ja uuendite installeerimist.
(iii)Hooldatavust võib tõlgendada toote või süsteemi olemusliku võimena hõlbustada hooldustegevusi, või
hooldajate kogetava kasutuskvaliteedina toote või süsteemi hooldamise sihi suhtes.

= degree of effectiveness and efficiency with which a product or system can be modified by the intended maintainers
Note 1. Modifications can include corrections, improvements or adaptation of the software to changes in environment, and in requirements and functional specifications. Modifications include those carried out by specialized support staff, and those carried out by business or operational staff, or end users.
Note 2. Maintainability includes installation of updates and upgrades.
Note 3. Maintainability can be interpreted as either an inherent capability of the product or system to facilitate maintenance activities, or the quality in use experienced by the maintainers for the goal of maintaining the product or system.


ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/57-maintainability

https://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780884152576

http://www.reliabilityanalytics.com/blog/2011/09/03/maintainability-theory/

http://aircconline.com/ijsea/V7N3/7316ijsea05.pdf

https://kilthub.cmu.edu/articles/report/Maintainability/12954908/files/25674113.pdf

Palun oodake...

Tõrge

maintainability

hooldatavus

Õ: pole toetatavuse sünonüüm

olemus
toote hooldamise hõlpsus:
(a) aparatuuri puhul sageli tõenäosus,
millega toode tehakse kasutuskõlblikuks
ettemääratud tähtajaga
(b) tarkvara puhul mingi mõõt,
mis põhineb keerukusel ja koodiridade arvul

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime olla antud kasutamistingimuste korral, kui hooldust sooritatakse antud tingimustel ning kindlaksmääratud protseduuride ja ressurssidega, säilitatav seisundis, milles ta suudab täita nõutavat funktsiooni, või sellesse seisundisse ennistatav
= the ability of a functional unit, under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources

ISO/IEC 25010:
toimivuse ja tõhususe määr, millega saavad ettemääratud hooldajad toodet või süsteemi muuta
(i) Muudatused võivad sisaldada parandusi, tarkvara täiustusi või sobitamist keskkonna ning nõuete ja
funktsionaalspetsifikatsioonide muutustega. Muudatuste hulka kuuluvad need, mida teeb spetsialiseeritud tugipersonal, ning
need, mida teevad tegevusalased või käitustöötajad või lõppkasutajad.
(ii) Hooldatavus hõlmab täiendite ja uuendite installeerimist.
(iii)Hooldatavust võib tõlgendada toote või süsteemi olemusliku võimena hõlbustada hooldustegevusi, või
hooldajate kogetava kasutuskvaliteedina toote või süsteemi hooldamise sihi suhtes.

= degree of effectiveness and efficiency with which a product or system can be modified by the intended maintainers
Note 1. Modifications can include corrections, improvements or adaptation of the software to changes in environment, and in requirements and functional specifications. Modifications include those carried out by specialized support staff, and those carried out by business or operational staff, or end users.
Note 2. Maintainability includes installation of updates and upgrades.
Note 3. Maintainability can be interpreted as either an inherent capability of the product or system to facilitate maintenance activities, or the quality in use experienced by the maintainers for the goal of maintaining the product or system.


ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/57-maintainability

https://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780884152576

http://www.reliabilityanalytics.com/blog/2011/09/03/maintainability-theory/

http://aircconline.com/ijsea/V7N3/7316ijsea05.pdf

https://kilthub.cmu.edu/articles/report/Maintainability/12954908/files/25674113.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!