multibiometric system*

multibiomeetriline süsteem

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriasüsteem, milles vähemalt üks järgmistest komponentidest peab olema mitmeliigiline: biomeetrilise hõive alamsüsteem, biomeetrikuisend, biomeetriku tüüp, biomeetriaalgoritm ja biomeetriakontakt
= biometric system of which at least one of the following components is required to be multiple: biometric capture subsystem, biometric instance, biometric characteristic type, biometric algorithm or biometric presentation

Toimub laadimine

multibiometric system*

multibiomeetriline süsteem

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriasüsteem, milles vähemalt üks järgmistest komponentidest peab olema mitmeliigiline: biomeetrilise hõive alamsüsteem, biomeetrikuisend, biomeetriku tüüp, biomeetriaalgoritm ja biomeetriakontakt
= biometric system of which at least one of the following components is required to be multiple: biometric capture subsystem, biometric instance, biometric characteristic type, biometric algorithm or biometric presentation

Palun oodake...

Tõrge

multibiometric system*

multibiomeetriline süsteem

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriasüsteem, milles vähemalt üks järgmistest komponentidest peab olema mitmeliigiline: biomeetrilise hõive alamsüsteem, biomeetrikuisend, biomeetriku tüüp, biomeetriaalgoritm ja biomeetriakontakt
= biometric system of which at least one of the following components is required to be multiple: biometric capture subsystem, biometric instance, biometric characteristic type, biometric algorithm or biometric presentation

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!