multiplicity

võimsustik; paljusus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
naturaalarv, mis näitab elemendi kordumiste arvu multihulgas
= natural number (i.e., non-negative integer) which describes the number of repetitions of an item in a multiset _

UML, ISO 24156-1:
klassiskeemil kasutatuna: objekti või atribuudi lubatavate isendite vahemiku piirang;
(i) mõiste modelleerimisel määrab võimsustikupiirang, kui palju teatud mõistega kujutatud objekte saab seostada teise mõistega kujutatud objektidega, st assotsiatiivse või partitiivse seosega;
näide 1: kuu üks tunnusomadusi on ajavahemik 28-31 päeva, seega on päeva võimsustik kuu suhtes "28...31";
näide 2: hiirel (osutusseadmel) saab olla kuul või mitte, sõltuvalt sellest, kashiir on mehaaniline või optiline, seega on tal null kuuli või üks kuul (0...1); sel juhul on võimsustik ise alajaotuse kriteeriumiks, sest mehaanilisel hiirel on täpselt üks kuul (1);
(ii) võimsustik kehtib ka atribuutide puhul
= _when used in class diagrams constraint on the range of allowed instances of an object or an attribute
Note 1. In concept modelling, a multiplicity constraint specifies how many objects depicted by a certain concept can be related to the objects depicted by another concept, i.e. in an associative or in a partitive relation.
EXAMPLE 1: A characteristic of a month is that it is a period of 28 to 31 days.Thus, the multiplicity of day with respect to month is “28..31”.
EXAMPLE 2: A mouse (pointing device) can or cannot have a ball, depending on whether it is a mechanical or optical mouse. Thus, it has zero balls or one ball (0..1). In that case, the multiplicity itself is a criterion of subdivision, as a mechanical mouse has exactly one ball (1).
Note 2. Multiplicity applies to attributes as well.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplicity

Toimub laadimine

multiplicity

võimsustik; paljusus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
naturaalarv, mis näitab elemendi kordumiste arvu multihulgas
= natural number (i.e., non-negative integer) which describes the number of repetitions of an item in a multiset _

UML, ISO 24156-1:
klassiskeemil kasutatuna: objekti või atribuudi lubatavate isendite vahemiku piirang;
(i) mõiste modelleerimisel määrab võimsustikupiirang, kui palju teatud mõistega kujutatud objekte saab seostada teise mõistega kujutatud objektidega, st assotsiatiivse või partitiivse seosega;
näide 1: kuu üks tunnusomadusi on ajavahemik 28-31 päeva, seega on päeva võimsustik kuu suhtes "28...31";
näide 2: hiirel (osutusseadmel) saab olla kuul või mitte, sõltuvalt sellest, kashiir on mehaaniline või optiline, seega on tal null kuuli või üks kuul (0...1); sel juhul on võimsustik ise alajaotuse kriteeriumiks, sest mehaanilisel hiirel on täpselt üks kuul (1);
(ii) võimsustik kehtib ka atribuutide puhul
= _when used in class diagrams constraint on the range of allowed instances of an object or an attribute
Note 1. In concept modelling, a multiplicity constraint specifies how many objects depicted by a certain concept can be related to the objects depicted by another concept, i.e. in an associative or in a partitive relation.
EXAMPLE 1: A characteristic of a month is that it is a period of 28 to 31 days.Thus, the multiplicity of day with respect to month is “28..31”.
EXAMPLE 2: A mouse (pointing device) can or cannot have a ball, depending on whether it is a mechanical or optical mouse. Thus, it has zero balls or one ball (0..1). In that case, the multiplicity itself is a criterion of subdivision, as a mechanical mouse has exactly one ball (1).
Note 2. Multiplicity applies to attributes as well.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplicity

Palun oodake...

Tõrge

multiplicity

võimsustik; paljusus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
naturaalarv, mis näitab elemendi kordumiste arvu multihulgas
= natural number (i.e., non-negative integer) which describes the number of repetitions of an item in a multiset _

UML, ISO 24156-1:
klassiskeemil kasutatuna: objekti või atribuudi lubatavate isendite vahemiku piirang;
(i) mõiste modelleerimisel määrab võimsustikupiirang, kui palju teatud mõistega kujutatud objekte saab seostada teise mõistega kujutatud objektidega, st assotsiatiivse või partitiivse seosega;
näide 1: kuu üks tunnusomadusi on ajavahemik 28-31 päeva, seega on päeva võimsustik kuu suhtes "28...31";
näide 2: hiirel (osutusseadmel) saab olla kuul või mitte, sõltuvalt sellest, kashiir on mehaaniline või optiline, seega on tal null kuuli või üks kuul (0...1); sel juhul on võimsustik ise alajaotuse kriteeriumiks, sest mehaanilisel hiirel on täpselt üks kuul (1);
(ii) võimsustik kehtib ka atribuutide puhul
= _when used in class diagrams constraint on the range of allowed instances of an object or an attribute
Note 1. In concept modelling, a multiplicity constraint specifies how many objects depicted by a certain concept can be related to the objects depicted by another concept, i.e. in an associative or in a partitive relation.
EXAMPLE 1: A characteristic of a month is that it is a period of 28 to 31 days.Thus, the multiplicity of day with respect to month is “28..31”.
EXAMPLE 2: A mouse (pointing device) can or cannot have a ball, depending on whether it is a mechanical or optical mouse. Thus, it has zero balls or one ball (0..1). In that case, the multiplicity itself is a criterion of subdivision, as a mechanical mouse has exactly one ball (1).
Note 2. Multiplicity applies to attributes as well.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplicity

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!