multitasking (2)

rööprähklemine

( = human multitasking)
Õ: käibiv eesti termin pole adekvaatne,
sest viitab süsteemitusele (vt ÕS, rähklema)

olemus
tegija toimingute üheaegne sooritamine

Wiktionary
2. (buzzword, figuratively) the practice or capability of handling more than one task at the same time

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_multitasking

https://www.linkedin.com/pulse/20140623202321-58049720-combating-organizational-multitasking

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068394/FULLTEXT02.pdf

https://edoc.ub.uni-muenchen.de/23189/1/Himi_Samsad_Afrin.pdf

http://ieomsociety.org/ieom_2016/pdfs/343.pdf

https://www.iadclaw.org/assets/1/7/12_Q1_Attention_Management_v5.0.pdf

Toimub laadimine

multitasking (2)

rööprähklemine

( = human multitasking)
Õ: käibiv eesti termin pole adekvaatne,
sest viitab süsteemitusele (vt ÕS, rähklema)

olemus
tegija toimingute üheaegne sooritamine

Wiktionary
2. (buzzword, figuratively) the practice or capability of handling more than one task at the same time

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_multitasking

https://www.linkedin.com/pulse/20140623202321-58049720-combating-organizational-multitasking

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068394/FULLTEXT02.pdf

https://edoc.ub.uni-muenchen.de/23189/1/Himi_Samsad_Afrin.pdf

http://ieomsociety.org/ieom_2016/pdfs/343.pdf

https://www.iadclaw.org/assets/1/7/12_Q1_Attention_Management_v5.0.pdf

Palun oodake...

Tõrge

multitasking (2)

rööprähklemine

( = human multitasking)
Õ: käibiv eesti termin pole adekvaatne,
sest viitab süsteemitusele (vt ÕS, rähklema)

olemus
tegija toimingute üheaegne sooritamine

Wiktionary
2. (buzzword, figuratively) the practice or capability of handling more than one task at the same time

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_multitasking

https://www.linkedin.com/pulse/20140623202321-58049720-combating-organizational-multitasking

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068394/FULLTEXT02.pdf

https://edoc.ub.uni-muenchen.de/23189/1/Himi_Samsad_Afrin.pdf

http://ieomsociety.org/ieom_2016/pdfs/343.pdf

https://www.iadclaw.org/assets/1/7/12_Q1_Attention_Management_v5.0.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!