AKIT
English Eesti

subset

alamhulk, osahulk

olemus
hulga elementidest koosnev hulk,
- ei pea sisaldama selle hulga kõiki elemente,
- kuid võib neid sisaldada

näide
hulga {1,2} alamhulgad on {} (tühi hulk), {1}, {2} ja {1,2}