AKIT
English Eesti

factor set

faktorhulk

olemus
kõikide ekvivalentsiklasside x/S hulk,
kus S on mingi ekvivalents hulgas H

tähis: H/S

ülevaateid
http://people.brandeis.edu/~igusa/Math131b/factor.pdf