nowhere dense set

eikusagil tihe hulk, hõre hulk

olemus
topoloogilise ruumi alamhulk N, mis ei ole tihe üheski
selle topoloogilise ruumi mittetühjas lahtises alamhulgas O
= a subset N of a topological space that is not dense in any nonempty open subset O of that topological space

näiteid
(i) reaalarvude topoloogilise ruumi alamhulk N on hõre,
kui ta ei ole tihe üheski vahemikus (a,b), kus a < b
(ii) täisarvudest koosnev alamhulk on hõre

ülevaateid
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Nowhere-dense_set

https://en.wikipedia.org/wiki/Nowhere_dense_set

Toimub laadimine

nowhere dense set

eikusagil tihe hulk, hõre hulk

olemus
topoloogilise ruumi alamhulk N, mis ei ole tihe üheski
selle topoloogilise ruumi mittetühjas lahtises alamhulgas O
= a subset N of a topological space that is not dense in any nonempty open subset O of that topological space

näiteid
(i) reaalarvude topoloogilise ruumi alamhulk N on hõre,
kui ta ei ole tihe üheski vahemikus (a,b), kus a < b
(ii) täisarvudest koosnev alamhulk on hõre

ülevaateid
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Nowhere-dense_set

https://en.wikipedia.org/wiki/Nowhere_dense_set

Palun oodake...

Tõrge

nowhere dense set

eikusagil tihe hulk, hõre hulk

olemus
topoloogilise ruumi alamhulk N, mis ei ole tihe üheski
selle topoloogilise ruumi mittetühjas lahtises alamhulgas O
= a subset N of a topological space that is not dense in any nonempty open subset O of that topological space

näiteid
(i) reaalarvude topoloogilise ruumi alamhulk N on hõre,
kui ta ei ole tihe üheski vahemikus (a,b), kus a < b
(ii) täisarvudest koosnev alamhulk on hõre

ülevaateid
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Nowhere-dense_set

https://en.wikipedia.org/wiki/Nowhere_dense_set

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!