AKIT
English Eesti

carrier (4)

teenuseandja (2)

olemus
sõltub kontekstist,
USAs hõlmab näiteks ka
kommunaalteenuseid