AKIT
English Eesti

codebook attack

koodiraamatrünne

olemus
avatekstinäidistega ründe vorm, kus ründaja püüab saada piisavat avatekst-krüptogramm-paaride hulka (st "koodiraamatut"), mis võimaldaks dekrüpteerida krüptogramme salajast võtit teadmata ja kasutamata

ülevaateid
http://en.citizendium.org/wiki/Code_book_attack

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906-5_563