AKIT
English Eesti

codebook attack

koodiraamatrünne

olemus
avatekstinäidistega ründe vorm:
ründaja püüab saada piisavat
avatekst-krüptogramm-paaride hulka
(st "koodiraamatut"), mis
võimaldaks dekrüpteerida krüptogramme
salajast võtit teadmata ja kasutamata

ülevaateid
http://en.citizendium.org/wiki/Code_book_attack

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906-5_563