AKIT
English Eesti

generic attack

üldisrünne

olemus
ründeobjekti spetsiifiliste üksikasjade teadmiseta sooritatv rünne, sealhulgas

ISO/IEC 18033: šifri ehitusest sõltumatu rünne šifrile, krüpteerimisvõtme või avateksti paljastamiseks