AKIT
English Eesti

known-plaintext attack

avatekstinäidistega rünne