AKIT
English Eesti

known-plaintext attack

avatekstinäidistega rünne

olemus
krüptoanalüüs krüptovõtme ja/või šifri leidmiseks, kui
- ründajal on (juhuslikke) avatekste ja nende krüptogramme

vt ka
- krüptogramminäidistega rünne